Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đăng ký tham dự CUỘC VẬN ĐỘNG DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
Xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong Mẫu đăng ký.


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM TÁC GIẢ

Thành viên 1:


Thành viên 2:


Thành viên 3:


Thành viên 4: