Category Archives: Phát triển kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân: “Nới dây diều” mới mong cất cánh

Sau hơn 2 năm Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5 về Kinh tế tư nhân (NQ 10) có hiệu lực, dù chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, song thực tế, nhiều vướng mắc vẫn “níu” chân khối doanh nghiệp (DN) này. Sau […]

Khai thác ‘mỏ vàng’ kiến thức của doanh nghiệp

Chưa đầy 1 tháng triển khai, cuộc vận động doanh nhân hiến kế chính sách đã nhận được những ý kiến đầu tiên tâm huyết, có trách nhiệm, đặc biệt từ khu vực kinh tế tư nhân về thể chế, vai trò và “sứ mệnh” của mình. Native Gamer đã đưa ra nhận xét của mình. Doanh […]

Phát triển kinh tế tư nhân: Tiếng nói “người trong cuộc”

Từ khi Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được ban hành, sức mạnh cũng như tầm của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ. Nhưng để lực lượng này phát triển đúng định hướng, tiếng nói của họ cần được lắng nghe một cách thấu […]

Kinh tế tư nhân: “Nới dây diều” mới mong cất cánh

Sau hơn 2 năm Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5 về Kinh tế tư nhân (NQ 10) có hiệu lực, dù chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, song thực tế, nhiều vướng mắc vẫn “níu” chân khối doanh nghiệp (DN) này. Sau […]

Kinh tế tư nhân: “Nới dây diều” mới mong cất cánh

Sau hơn 2 năm Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5 về Kinh tế tư nhân (NQ 10) có hiệu lực, dù chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, song thực tế, nhiều vướng mắc vẫn “níu” chân khối doanh nghiệp (DN) này. Sau […]

Phát triển kinh tế tư nhân: Tiếng nói “người trong cuộc”

Từ khi Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được ban hành, sức mạnh cũng như tầm của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ. Nhưng để lực lượng này phát triển đúng định hướng, tiếng nói của họ cần được lắng nghe một cách thấu […]

TS.Nguyễn Đình Cung: Doanh nghiệp tư nhân vẫn sợ lớn vì thể chế còn nhiều rủi ro

Doanh nghiệp tư nhân cảm nhận khi mình kinh doanh quy mô càng lớn rủi ro càng cao, đầu tư lớn không kiểm soát được rủi ro nên cứ nhỏ dần đến mức độ nào đó không lớn nữa hoặc dừng lại… Kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là một trong những […]

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1- Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ […]

Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe 2.500 doanh nghiệp tư nhân hiến kế

(NLĐO)- Chiều nay 2-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của đại diện 2.500 doanh nghiệp tư nhân Chiều nay 2-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Kinh tế tư […]