Author Archives: tienthanh

Doanh nghiệp vẫn vướng thủ tục ‘hành là chính’

Không ít lần doanh nghiệp phải chờ 3 – 5 năm để xin mặt bằng mở trung tâm bán lẻ. Có lần xin được thì cơ hội thị trường qua mất, nhưng có lần chờ đợi cũng không có hy vọng. Đó là chia sẻ của ông Phạm Đình Đoàn, Tổng giám đốc CTCP Tập […]

Kinh tế tư nhân: “Nới dây diều” mới mong cất cánh

Sau hơn 2 năm Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5 về Kinh tế tư nhân (NQ 10) có hiệu lực, dù chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, song thực tế, nhiều vướng mắc vẫn “níu” chân khối doanh nghiệp (DN) này. Sau […]

Khai thác ‘mỏ vàng’ kiến thức của doanh nghiệp

Chưa đầy 1 tháng triển khai, cuộc vận động doanh nhân hiến kế chính sách đã nhận được những ý kiến đầu tiên tâm huyết, có trách nhiệm, đặc biệt từ khu vực kinh tế tư nhân về thể chế, vai trò và “sứ mệnh” của mình. Doanh nghiệp vẫn sợ nhất thủ tục đầu tư Cuộc vận động […]

Phát triển kinh tế tư nhân: Tiếng nói “người trong cuộc”

Từ khi Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được ban hành, sức mạnh cũng như tầm của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ. Nhưng để lực lượng này phát triển đúng định hướng, tiếng nói của họ cần được lắng nghe một cách thấu […]

Kinh tế tư nhân: “Nới dây diều” mới mong cất cánh

Sau hơn 2 năm Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5 về Kinh tế tư nhân (NQ 10) có hiệu lực, dù chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, song thực tế, nhiều vướng mắc vẫn “níu” chân khối doanh nghiệp (DN) này. Sau […]

Kinh tế tư nhân: “Nới dây diều” mới mong cất cánh

Sau hơn 2 năm Nghị quyết 10 Hội nghị Trung ương 5 về Kinh tế tư nhân (NQ 10) có hiệu lực, dù chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, song thực tế, nhiều vướng mắc vẫn “níu” chân khối doanh nghiệp (DN) này. Sau […]

Phát triển kinh tế tư nhân: Tiếng nói “người trong cuộc”

Từ khi Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được ban hành, sức mạnh cũng như tầm của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ. Nhưng để lực lượng này phát triển đúng định hướng, tiếng nói của họ cần được lắng nghe một cách thấu […]

TS.Nguyễn Đình Cung: Doanh nghiệp tư nhân vẫn sợ lớn vì thể chế còn nhiều rủi ro

Doanh nghiệp tư nhân cảm nhận khi mình kinh doanh quy mô càng lớn rủi ro càng cao, đầu tư lớn không kiểm soát được rủi ro nên cứ nhỏ dần đến mức độ nào đó không lớn nữa hoặc dừng lại… Kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là một trong những […]

Doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế đất nước

 Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Cuộc vận động này nhằm mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng […]

Doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế đất nước

Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng họ không mong nhà nước hỗ trợ điều gì lớn lao, chỉ mong những kiến nghị của họ được tiếp thu, ghi nhận và sửa đổi trong thực tế Cuộc vận động “Doanh nghiệp (DN), doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển […]